DIVEMASTER

  

Uprawnienia Divemaster NAUI są najwyższymi uprawnieniami NAUI przed osiągnięciem poziomu Instruktora. Program ma na celu wyszkolenie doświadczonych i dobrze wyszkolonych Liderów Nurkowych do organizowania i prowadzenia bezpiecznych i atrakcyjnych  nurkowań na otwartych wodach dla nurków posiadających uprawnienia.

 

 

Kwalifikacje absolwentów:

- Divemaster NAUI o aktywnym statusie ma kwalifikacje do organizowania i prowadzenia nurkowań dla nurków posiadających uprawnienia, jeżeli działania nurkowe i rejon nurkowania w przybliżeniu odpowiada temu, w których Divemaster był trenowany. Dodatkowy trening, wiedza lub doświadczenie jest wymagane dla Divemasterów, którzy chcieliby organizować wysoce specjalizowane działania takie jak penetracja wraków, jaskiń, nurkowanie pod lodem lub inne nurkowania techniczne lub poznać nowe rejony,

- Divemaster NAUI o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do organizowania i prowadzenia Nurkowań Stażowych NAUI (takich jak Nurek Międzynarodowy) i poświadczania odpowiednimi dokumentami i materiałami NAUI,

- Divemaster NAUI o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do asystowania Aktywnemu Instruktorowi w kursach nurkowych,

- Jeżeli wszystkie inne wymogi są spełnione Divemaster NAUI o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do uczestnictwa w Kursie Trenerskim Instruktorów NAUI (ITC).

 - Divemaster NAUI o aktywnym statusie, który ukończył szkolenie Instruktora Pierwszej Pomocy NAUI-DAN i zaliczył wszystkie wymagania szkolenia NAUI-DAN może prowadzić kursy Pierwszej Pomocy NAUI-DAN przy użyciu treningu i materiałów opracowanych przez NAUI-DAN.

 

 

Wymagania wstępne do kursu:

- Ukończone 18 lat,

- Ukończenie programu NAUI FIT,

- Posiadanie kursu Pierwszej Pomocy NAUI (lub równoważnego),

- Posiadanie kursu Podawania Tlenu NAUI (lub równoważnego),

- Minimum 60 zalogowanych nurkowań na wodach otwartych o łącznym czasie minimum 30 godzin. Nurkowania powinny być zróżnicowane pod względem środowiska, głębokości i działań,

- Posiadanie aktualnych badań lekarskich potwierdzających dobrą kondycję fizyczną oraz zgodę na nurkowanie przez najbliższe 12 miesięcy.

 

 

 

Przebieg kursu:

- ok. 20 godzin zajęć akademickich,

- minimum 10 godzin zajęć praktycznych,

- minimum 10 nurkowań.