NUREK WRAKOWY  

Ukończenie kursu zapewni nurkowi opanowanie umiejętności oraz zdobycie wiedzy niezbędnej do zminimalizowania niebezpieczeństw związanych z nurkowaniem na wrakach.

Poprzez nurkowanie na wrakach (oglądanie z zewnątrz) rozumie się nurkowanie wokół zatopionego statku, samolotu lub rumowiska.

  

PROGRAM KURSU:

W trakcie kursu omawiamy bezpieczeństwo, zagrożenia, środki zapobiegawcze oraz dodatkowe zagrożenia w miejscach bez bezpośredniego dostępu do powierzchni. Ćwiczymy podwodną  nawigację, nurkowanie głębokie, nurkowanie przy ograniczonej widoczności, lokalizowanie wraków. W nurkowaniu wrakowym często używany jest dodatkowy specjalistyczny sprzęt. Przygotowanie do takiego nurkowania przebiega w wielu etapach, wykorzystuje się także różne źródła informacji biorąc pod uwagę  ciekawe metody poszukiwawcze. Nurkowie wrakowi muszą także mieć świadomość aspektów prawa dotyczących podwodnej eksploracji.