NITROX DIVER

 

Kurs EANx Diver jest swojego rodzaju wprowadzeniem do nurkowania technicznego. Umożliwia on zdobycie wiedzy niezbędnej do bezpiecznego planowania i odbywania nurkowań bezdekompresyjnych przy użyciu wzbogaconego powietrza (do 40% tlenu). W trakcie trwania kursu omawiane są zasady bezpieczeństwa, korzyści oraz zagrożenia związane z używaniem EANx. Część praktyczna obejmuje zaplanowanie i wykonanie minimum dwóch zanurzeń na wodach otwartych z użyciem EANx.

Kursanci zostaną nauczeni jak prawidłowo oznaczać i analizować mieszanki nitroksowe. Po ukończeniu kursu absolwenci posiadają umiejętności i kompetencje niezbędne do bezpiecznego używania mieszanek nitroksowych (do maksymalnie 40% tlenu)

 

Wymagania:

- Wiek: minimum 15 lat

- Posiadanie stopnia podstawowego Scuba Diver