DEEP DIVER

 

W trakcie kursu Deep Diver nurek zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania oraz wykonywania głębokich zanurzeń minimalizując zagrożenia oraz unikając potrzeby przeprowadzania fazy dekompresyjnej. Poprzez nurkowania głębokie rozumie się zanurzenia na głębokość pomiędzy 18, a 40 metrów. Kurs składa się z części wykładowej jak i praktycznej obejmującej 2 nurkowania. Po kursie uzyskuje się uprawnienia do nurkowań na maksymalną głębokość 40m.

 

Wymagania:

- Wiek: ukończone 18 lat

- Posiadanie kursu Advanced Scuba Diver