RESCUE SCUBA DIVER

 

 

Trening obejmuje opanowanie umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do zarządzania ryzykiem, efektywnego postępowania w nagłych wypadkach oraz rozwiązywania problemów w wodzie. Omówione zostaną: asysta, transport, udzielanie pomocy na powierzchni oraz ratowanie i wydobywanie zarówno płetwonurków jak i nurków bezdechowych z głębokości metodą z wykorzystaniem łodzi jak i bezpośrednio na brzeg. Kurs spełnia wymagania wstępne certyfikowanych zajęć ratowniczych dla: Instruktorów Nurkowania Bezdechowego, Asystentów Instruktora, Divemasterów oraz Instruktorów.

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTOW:

Ukończenie kursu stanowi dowód posiadania przez absolwenta umiejętności niezbędnych do kompetentnego wykonywania asysty oraz prowadzenia akcji ratunkowej na wodach otwartych, pod warunkiem, że miejsce oraz warunki nurkowe będą przybliżone do tych, które były podczas kursu.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE:

 

  • Szkolenie i doświadczenie równoważne z kursem NAUI Scuba Diver
  • Jeżeli szkolenie udzielania pierwszej pomocy i CPR nie stanowią części oferowanego kursu, należy dostarczyć aktualne zaświadczenie o ich ukończeniu.
  • Przynajmniej jedne zajęcia muszą zostać wykonane na wodach otwartych. Sesja na wodach otwartych musi obejmować ćwiczenia ratowania zarówno płetwonurków jak i nurków bezdechowych