ASYSTENT INSTRUKTORA

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopień Asystenta Instruktora NAUI jest certyfikacją na poziomie lidera nurkowania. Program jest zaprojektowany aby wprowadzić kursantów w podstawy nauczania nurkowania. Dodatkowo sprawdza fundamentalne umiejętności nurkowe potrzebne do zostania zdolnym asystentem. Certyfikacja upoważnia do asystowania Instruktorom NAUI o aktywnym statusie w prowadzeniu szkoleń nurkowych. Stopień Asystenta Instruktora NAUI jest rekomendowanym krokiem w rozwoju przyszłego Instruktora NAUI.

Jako Asystent Instruktora będziesz upoważniony do uczenia wszystkich aspektów nurkowania bezdechowego oraz nurkowania z akwalungiem pod nadzorem Instruktora NAUI. Jest to najlepsza możliwa droga do rozwinięcia swoich umiejętności instruktażowych. Stopień Asystenta Instruktora może być krokiem w kierunku pełnego Instruktora NAUI lub celem samym w sobie. Zagospodaruj swój czas, talent i zainteresowania dla programów NAUI niedaleko Ciebie i ciesz się przygodą jako lider NAUI.

 

 

Kwalifikacje absolwentów:

- Asystent Instruktora NAUI jest upoważniony do asystowania aktywnym Instruktorom NAUI w nauczaniu nurkowania bezdechowego oraz nurkowania z akwalungiem podczas kursów pod warunkiem, że ćwiczenia i lokalizacja są podobne do tych które były na treningu. Jeżeli Asystent Instruktora pragnie pomagać w wysoce wyspecjalizowanych szkoleniach  (np. penetracje wraków, nurkowanie jaskiniowe, nurkowanie podlodowe), wtedy musi posiadać większe doświadczenie i przejść dodatkowe szkolenie,

- Asystent Instruktora NAUI może być liczony we wskaźnikach ilościowych

student-instruktor,

- Asystent Instruktora NAUI o aktywnym statusie, który ukończył szkolenie Instruktora Pierwszej Pomocy NAUI-DAN i zaliczył wszystkie wymagania szkolenia NAUI-DAN może prowadzić kursy Pierwszej Pomocy NAUI-DAN przy użyciu treningu i materiałów opracowanych przez NAUI-DAN,

- Po asystowanie Instruktorowi NAUI o aktywnym statusie w co najmniej jednym pełnym kursie NAUI Scuba Diver obecny Asystent Instruktora NAUI jest upoważniony (jeśli wszystkie inne warunki wstępne są spełnione ) do wzięcia udziału w kursie na Divemastera i / lub Instruktora NAUI.

 

 

Wymagania wstępne do kursu:

- Ukończone 18 lat,

- Ukończenie programu NAUI FIT,

- Posiadanie kursu Pierwszej Pomocy NAUI (lub równoważnego),

- Posiadanie kursu Podawania Tlenu NAUI (lub równoważnego),

-  Minimum 50 zalogowanych nurkowań na wodach otwartych o łącznym czasie minimum 25 godzin. Nurkowania powinny być zróżnicowane pod względem środowiska, głębokości i działań,

- Posiadanie aktualnych badań lekarskich potwierdzających dobrą kondycję fizyczną oraz zgodę na nurkowanie przez najbliższe 12 miesięcy.

 

 

Przebieg kursu:

- ok. 13 godzin zajęć akademickich,

- minimum 7 godzin zajęć praktycznych,

- minimum 2 nurkowania na wodach otwartych.