MASTER SCUBA DIVER 

Kurs Master Scuba Diver jest przeznaczony dla nurków, którzy pragną poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę nurkową. Nacisk kładziony jest na udział studenta w zajęciach oraz, po zakończeniu wykładów i dyskusji, na praktyczne zastosowanie posiadanej wiedzy na wodach otwartych. Ukończenie tego kursu jest doskonałym wstępem dla osób pragnących zdobyć certyfikację Lidera NAUI.

Niektóre zagadnienia omawiane na kursie stanowią rozwiniecie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytej na wcześniejszych kursach. Omówienie każdego tematu jest kolejnym poszerzeniem wiedzy i nie ma na celu jej wyczerpania i nie pokrywa go w całości. Instruktor sprecyzuje jednak poziom umiejętności niezbędny w każdej, związanej z kursem, aktywności nurkowej. Na przykład podczas ćwiczeń z nawigacji student ma przepłynąć kursem „tam i z powrotem” z błędem punktu końcowego nie większym niż 3 m od startu.

 

Po pomyślnym ukończeniu kursu, absolwenci dostają certyfikat weryfikujący ich kompetencje do nurkowania bez nadzoru w warunkach zbliżonych do kursowych.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE DO ROZPOCZĘCIA KURSU:

 • WIEK: Minimum 15 lat.
 • WYMAGANA CERTYFIKACJA: certyfikacja NAUI Advanced Diver lub równoważna.
 

 

ZASADY KURSU:

 

 • GODZINY: 23 godziny akademickie. Obejmuje ona sesje w klasie, dyskusje na miejscu nurkowania oraz briefingi i debriefingi.
 • NURKOWANIE NA WODACH OTWARTYCH: wymagane jest minimum osiem zanurzeń na wodach otwartych.
 • NURKOWANIA GŁĘBOKIE Żadne nurkowania treningowe nie mogą odbyć się na głębokości przekraczającej 40m.

 

 • NURKOWANIA OBOWIĄZKOWE: 
  • Procedury awaryjne i ratownicze;
  • Głębokie/symulowane nurkowanie dekompresyjne;
  • Nurkowanie nocne lub z ograniczoną widocznością;
  • Nawigacja podwodna
  • Poszukiwanie i wydobycie 
 • NURKOWANIA DO WYBORU:
  • Nurkowanie bezdechowe;
  • Powtórzenie podstawowych umiejętności;
  • Nauka o środowisku;
  • Zużycie powietrza (praktyczne zastosowanie);
  • Nurkowanie z lodzi;
  • Nurkowanie z brzegu;
  • Polowanie i zbieranie;
  • Specjalne zainteresowania